image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

185941053 938222720346341 7422460514475237229 n

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นทางการ

facebook_page_plugin