image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2566

ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบ
Download this file (ราคากลางรถตู้.pdf)ราคากลางเช่ารถตู้[ ]
facebook_page_plugin