image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP070015-19

เอกสารแนบ
Download this file (Scan2022-11-18_154330.pdf)รายชื่อ[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin