image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารจัดการงานอาคารสถานที่)

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ
Download this file (20220225144404939.pdf)รายชื่อ[ ]
facebook_page_plugin