image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (บริหารจัดการงานอาคารสถานที่)

เอกสารแนบ
Download this file (20220218151510975.pdf)รายชื่อ[ ]
facebook_page_plugin