ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าสึกษาต่อ โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4