196948425 956177938550819 5177320394235944067 n

อบรมการใช้งานระบบ One stop service System

                                       นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ และ นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้งานระบบ One stop service System ในส่วนการใช้งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบบนี้สามารถจัดการเอกสารทางการด้านการเงิน การคลังและพัสดุได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังประหยัดเวลา และสามารถติดตามงานได้ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1111 01

CAMT Orientation "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564

                    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทาง Facebook CAMTOfficial โดยมีผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา สวัสดิการ กิจกรรมนักศึกษาจากตัวแทนสโมสรนักศึกษาฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/CAMTOfficial/videos/868281950479576 

 

         95110  

                    นายวีรภัทร สังข์รุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกและได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท พร้อมสิทธิ์การเป็นสมาชิก AIS D.C. 1 ปี จากกิจกรรม Creative Business AR Exhibition Workshop ซึ่งเป็นการออกแบบ 3D Model Animation ที่จะช่วยแต่งเติมสีสัน สร้างเรื่องราว ให้กับธุรกิจในย่านเจริญกรุงต่อไป ซึ่งผลงานจะได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021)  โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภารดาประภาวงศ์ และ อาจารย์ ดร.นภ คงดี เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้

             94880

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564