CAMT จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Art Toy Joy Mouth

DSC09607

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Art toy joy mouth ทอล์กอินสปายเกี่ยวกับอาร์ตทอย ศิลปะของเล่นที่นำความเชื่อและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ใหม่ รูปแบบใหม่จับต้องได้ ในรูปแบบของเล่นของสะสม แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณ แก๊ง-อนุกูล เหมาลา ศิลปินนักวาดภาพ บอกเล่าถึงเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ สรรพสัตว์ในความเชื่อล้านนา จากรูปลักษณ์ที่กลัวสู่ความน่ารัก มาเรียนรู้การนำสิ่งรอบตัว มาออกแบบ และสร้างเป็นจุดเด่นของผลงานที่สร้างสรรค์ และนำศิลปะวัฒนธรรม ความเชื่อ มาเล่าใหม่ในรูปแบบตัวเราเอง และคุณ ซัน-ธาวิน ณ เชียงใหม่ ศิลปินอาร์ตทอย จาก coppertoy.stodio ผู้ออกแบบผลงาน มอมแมม มัดตัง แม่กุศลา

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปต่อยอดในการศึกษาต่อไปได้ และยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและการสร้างอาชีพเชิงพาณิชย์ได้

          DSC09460DSC09641

          ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการฮอมทอย HOMTOY (Art toy LANNA Culture) โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับทางการศึกษา อาทิ การออกแบบตัวละคร Character, การออกแบบแนวความคิด Concept Art, 3D printing, 3Dโมเดล ฯลฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ตามยุคสมัย สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำผลงานไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมได้แก่ บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ (Talk) กิจกรรมลงมือทำ (Workshop) และการจัดแสดงผลงาน (Exhibition) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2567