242225055 10159446006486838 4199239199096782017 n

ROV Chiang Mai’s Youth sports Tournament 2021

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมนักเลงไดคอม รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมความจริงแล้วเราไม่อุ๋งแค่เราอุ๋งคุกกี้ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมสู มา เต๊อะ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ETERNAL  รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

         ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ครงการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยได้รับเกียรติจากคุณ วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท บี เอ เอ เค จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ในเกม Arena of Valor หรือ ROV เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา อีสปอร์ตและสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต การแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันจำนวน 1,458 คน หรือ 258 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน หรือ 194 ทีม โดยได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา